Volcano Sushi

IDR 40 K

Sop Iga

IDR 60 K

Beef Yakiniku

IDR 42.5 K

California Roll

IDR 25 K

Roti Mariam Chocolate Keju

IDR 15 K

Sop Iga Bakar

IDR 60 K

Chicken Teriyaki

IDR 37.5 K

Pizza Cheese

IDR 25 K

Sop Tom Yam

IDR 26 K

Bebek Bakar

IDR 24 K

Teukuro Hot Unagi

IDR 45 K

Beef Steak Cruchy

IDR 21.5 K

Udang Bakar HUK

IDR 37.5 K

Hot Plate Kangkung

IDR 21.5 K

Ayam Bakar HUK

IDR 16 K