beef salad

IDR 21.5 K

SPAGHETTI AOP SMOKEED BEEF

IDR 27.5 K

SPAGHETTI BOLOGNAISE

IDR 27.5 K

SPAGHETTI CARBONARA

IDR 27.5 K

lasagna

IDR 25 K

spaghetti AOP smoked beef

IDR 27.5 K

SPAGHETTI BOLOGNAISE

IDR 27.5 K

SPAGHETTI CARBONARA

IDR 27.5 K

Beef Salad

IDR 21.5 K

Lasagna

IDR 25 K

Spaghetti AOP Smoked Beef

IDR 27.5 K

Spaghetti Bolognaise

IDR 27.5 K

Spaghetti Carbonara

IDR 27.5 K

Spaghetti Pollo Fungi

IDR 26.5 K

Makaroni Schotel

IDR 25 K

Spaghetti AOP Tuna

IDR 27.5 K

Spaghetti Fungi Con Cream

IDR 21.5 K

Tuna Salad

IDR 21.5 K

Beef Salad

IDR 21.5 K

Lasagna

IDR 25 K

SPAGHETTI AOP SMOKEED BEEF

IDR 27.5 K

SPAGHETTI BOLOGNAISE

IDR 27.5 K

Spaghetti Carbonara

IDR 27.5 K

Spaghetti Pollo Fungi

IDR 26.5 K

MACARONI SCHOTEl

IDR 25 K

Spaghetti AOP Tuna

IDR 27.5 K

Spaghetti Fungi Con Cream

IDR 21.5 K

Tuna Salad

IDR 21.5 K